Velkommen til min blogg

Hva skjer i Israelsmisjonen?
Hva er vi opptatt av?
Hvilke resultater ser vi?

Jeg vil gjerne dele med deg noe av det som engasjerer meg mest og de mange inntrykk og utfordringer jeg får i møte med mennesker og miljøer.

Hvis du vil vite hva som skjer på styremøter Israel, i møte med messianske jøder og kristne ledere, og i vårt daglige organisasjonsarbeid, er du velkommen til å følge med på denne bloggen.

Den Norske Israelsmisjon har som visjon å gi evangeliet tilbake til jødene.

Vi har formulert vår misjon i tre viktige V-er:

VEKKE: Vi vil vekke vårt folk og vår kirke til ansvar for det jødiske folk, uansett hvor de bor i verden. Det betyr at vi vil bekjempe all form for antisemittisme og en forkynnelse som avviser det jødiske folks særstilling i Guds frelsesplan

VISE: Vi vil vise det jødiske folk kjærlighet. Dessverre har kirkens historie i altfor stor grad vært dømmende og avvisende overfor jøder og deres tradisjoner. Vi har lært hva kjærlighet er gjennom jøden Jesus, og vil at den skal prege våre ord og handlinger både i møte med jøder og andre mennesker, inklusiv andre folkegrupper i Midtøsten

VITNE: Vi tror at Jesus er Israels Messias, og vitner sammen med hans apostler at det ikke er frelse i noe annet navn. Troen kommer av det budskapet som forkynnes og høres. Derfor vil vi dele vårt vitnesbyrd med det folk som først fikk høre.

Bli med meg på reisen inn i den jødiske verden, og i møte med dagens voksende bevegelse av jesustroende jøder.

1 kommentar

Du kan kommentere dette innlegget.


  • Jeg vil mer enn gjerne høre og lese nytt i misjonen,for å dele videre igjen

    Elbjørg Therkelsen 3 år siden TIlbakemelding


Skriv en tilbakemelding