Innlegg i: september, 2016

Frihet til tro

Er det trosfrihet i Israel? Vi får til tider spørsmålet. Av og til kommer det også som en påstand: Israel undertrykker de kristne. Det henvises ofte til motstand mot messianske jøder eller diskriminering av arabiske kristne.

I de 67 årene Den Norske Israelsmisjon har vært gjester i landet Israel, har vi sett svært få eksempler på offentlig diskriminering eller mangel på frihet til å praktisere sin tro. Rett nok finnes det nok av eksempler på at messianske jøder har blitt utsatt for trusler og trakassering. Det vakte betydelig oppmerksomhet da noen ultraortodokse jøder i Or Yehuda, med støtte fra lokale politikere, gikk fra hus til hus og samlet inn Nytestamenter og kristen litteratur for så å lage bokbål på byens torg.

Ja, det finnes grupper i det israelske samfunn som er villig

Les mer