Innlegg i: juli, 2015

Sommerstevne med bredt perspektiv

Noen synes å mene at Den Norske Israelsmisjon er ensidig opptatt av jødenes frelse. Engasjementet for det jødiske folks situasjon i verden og omsorgen for den jødiske nasjon er laber eller fraværende, er det blitt hevdet.

Israelsmisjonens sommerstevne som nylig er avsluttet, viser at slike påstander må avvises. Sant nok har det alltid vært et hovedmål for Israelsmisjonen å gi evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra. Vi tror at Jesus både er Israels Messias og verdens Frelser. Derfor fortsetter vi den apostoliske misjon med å forkynne evangeliet «for jøde først». Selv om misjon blant jøder er anfektet, møter vi stor forståelse og respekt for at vi åpent erkjenner at vi ikke kan la være å dele den velsignelse vi har fått gjennom Israel.

Denne sommeren fikk vi på nytt

Les mer