Innlegg i: juni, 2015

Hatets religion?

«Hvordan kan du si at kristendommen er kjærlighetens religion når du vet hva vi jøder har opplevd, og hvordan kirken i dag forvalter sin makt?»

Spørsmålet kom fra en ung mann utenfor Immanuelkirken i Tel Aviv. Han våget seg ikke inn til gudstjeneste, men hans spørsmål er klassisk: Er det Jesus som har lært de kristne å hate jødene?

Jeg prøvde å dele noen andre historier med ham. Fortellinger som vitner om kristne som har ofret sin tid, sin karriere og sitt liv i tjenesten for det jødiske folk. Det gjorde lite inntrykk. Virkelighetsbildet var et annet. Jeg prøvde en ny strategi: Glem kristendommen. Se på Jesus. Det er han som er vårt forbilde og vår motivator. Det nyttet heller ikke. Noen frimodige Jesusvitner fra nabomenigheten trådte til. De var trente evangelister,

Les mer