Innlegg i: mai, 2015

Velkommen til min blogg

Hva skjer i Israelsmisjonen?
Hva er vi opptatt av?
Hvilke resultater ser vi?

Jeg vil gjerne dele med deg noe av det som engasjerer meg mest og de mange inntrykk og utfordringer jeg får i møte med mennesker og miljøer.

Hvis du vil vite hva som skjer på styremøter Israel, i møte med messianske jøder og kristne ledere, og i vårt daglige organisasjonsarbeid, er du velkommen til å følge med på denne bloggen.

Den Norske Israelsmisjon har som visjon å gi evangeliet tilbake til jødene.

Vi har formulert vår misjon i tre viktige V-er:

VEKKE: Vi vil vekke vårt folk og vår kirke til ansvar for det jødiske folk, uansett hvor de bor i verden. Det betyr at vi vil bekjempe all form for antisemittisme og en forkynnelse som avviser det jødiske folks særstilling i

Les mer