Frihet til tro

Er det trosfrihet i Israel? Vi får til tider spørsmålet. Av og til kommer det også som en påstand: Israel undertrykker de kristne. Det henvises ofte til motstand mot messianske jøder eller diskriminering av arabiske kristne.

I de 67 årene Den Norske Israelsmisjon har vært gjester i landet Israel, har vi sett svært få eksempler på offentlig diskriminering eller mangel på frihet til å praktisere sin tro. Rett nok finnes det nok av eksempler på at messianske jøder har blitt utsatt for trusler og trakassering. Det vakte betydelig oppmerksomhet da noen ultraortodokse jøder i Or Yehuda, med støtte fra lokale politikere, gikk fra hus til hus og samlet inn Nytestamenter og kristen litteratur for så å lage bokbål på byens torg.

Ja, det finnes grupper i det israelske samfunn som er villig

Les mer


Sommerstevne med bredt perspektiv

Noen synes å mene at Den Norske Israelsmisjon er ensidig opptatt av jødenes frelse. Engasjementet for det jødiske folks situasjon i verden og omsorgen for den jødiske nasjon er laber eller fraværende, er det blitt hevdet.

Israelsmisjonens sommerstevne som nylig er avsluttet, viser at slike påstander må avvises. Sant nok har det alltid vært et hovedmål for Israelsmisjonen å gi evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra. Vi tror at Jesus både er Israels Messias og verdens Frelser. Derfor fortsetter vi den apostoliske misjon med å forkynne evangeliet «for jøde først». Selv om misjon blant jøder er anfektet, møter vi stor forståelse og respekt for at vi åpent erkjenner at vi ikke kan la være å dele den velsignelse vi har fått gjennom Israel.

Denne sommeren fikk vi på nytt

Les mer


Hatets religion?

«Hvordan kan du si at kristendommen er kjærlighetens religion når du vet hva vi jøder har opplevd, og hvordan kirken i dag forvalter sin makt?»

Spørsmålet kom fra en ung mann utenfor Immanuelkirken i Tel Aviv. Han våget seg ikke inn til gudstjeneste, men hans spørsmål er klassisk: Er det Jesus som har lært de kristne å hate jødene?

Jeg prøvde å dele noen andre historier med ham. Fortellinger som vitner om kristne som har ofret sin tid, sin karriere og sitt liv i tjenesten for det jødiske folk. Det gjorde lite inntrykk. Virkelighetsbildet var et annet. Jeg prøvde en ny strategi: Glem kristendommen. Se på Jesus. Det er han som er vårt forbilde og vår motivator. Det nyttet heller ikke. Noen frimodige Jesusvitner fra nabomenigheten trådte til. De var trente evangelister,

Les mer


Velkommen til min blogg

Hva skjer i Israelsmisjonen?
Hva er vi opptatt av?
Hvilke resultater ser vi?

Jeg vil gjerne dele med deg noe av det som engasjerer meg mest og de mange inntrykk og utfordringer jeg får i møte med mennesker og miljøer.

Hvis du vil vite hva som skjer på styremøter Israel, i møte med messianske jøder og kristne ledere, og i vårt daglige organisasjonsarbeid, er du velkommen til å følge med på denne bloggen.

Den Norske Israelsmisjon har som visjon å gi evangeliet tilbake til jødene.

Vi har formulert vår misjon i tre viktige V-er:

VEKKE: Vi vil vekke vårt folk og vår kirke til ansvar for det jødiske folk, uansett hvor de bor i verden. Det betyr at vi vil bekjempe all form for antisemittisme og en forkynnelse som avviser det jødiske folks særstilling i

Les mer